• Hoogoorddreef 56L - 1101 BE Amsterdam - info@novisource.nl

Verandermanagement binnen de financiële sector met consultant Samir Kilani

4 januari 2024

Verandermanagement binnen de financiële sector met consultant Samir Kilani

Wat draagt nu bij aan succes binnen verandermanagement? Bij Novisource hebben we verschillende experts die jouw organisatie hierbij ondersteunen. Zo hebben wij ook de ABN AMRO ondersteund. De bank moe(s)t voldoen aan verschillende nieuwe regelgevingen, normen, automatiseringen, wilde een strategie voor data management en daarbij ook verbetering van de interne samenwerking. Onze consultant Samir Kilani heeft ABN AMRO de afgelopen vier jaar ondersteund vanuit verschillende rollen. Hij vertelt over zijn keuzes op het gebied van verandermanagement binnen de ABN AMRO.

Een veelzijdig pad

“Afgelopen vier jaar heb ik verschillende petten op gehad, elk bijdragend aan een beter en vollediger begrip van verandermanagement. Mijn rollen varieerden van inhoudsgerichte functies tot rollen waarin ik teams en individuen heb gefaciliteerd, en waarin ik vanuit de inhoud veranderingen heb vormgegeven.”

Samir heeft daarnaast mogen bijdragen aan Gap-analyses om naleving van EBA LOM-richtlijnen, DoD, NPE, ESG-criteria en andere regelgeving normen te evalueren. Deze inzichten hebben geleid tot aanpassingen van het beleid en veranderingen in de customer journey. Daarnaast heeft hij samengewerkt aan het verfijnen van credit risk behandelplan en mechanismen voor klantenbescherming door klantgedrag, onderpandwaarden, financiële prestaties en andere data te analyseren. Dit zijn belangrijke thema’s die in 2023 niet onderbelicht mogen blijven. In een gedigitaliseerde wereld is het van groot belang om te blijven investeren in de bescherming van data. De kennis en ervaringen die Samir tijdens het uitvoeren van deze rollen heeft opgedaan vormen een waardevolle toevoeging voor de klantorganisatie. 

“Ik heb teams gefaciliteerd en gecoacht in het COE Risk Maatwerk Financieringen, waardoor een effectieve toepassing van Agile-principes mogelijk werd, samenwerking werd versterkt en strategische afstemming werd bevorderd. Ik heb zelfs bijgedragen aan de implementatie van Advanced Internal Rating Based approach (AIRB) binnen Future Model Landscape (FML), waarbij software-aanpassingen en modelafstemming werden gerealiseerd. Mijn bijdragen hebben deze processen gestroomlijnd, zorgden voor betere risicobeoordeling en efficiënte klantinteractie. Ook ondersteunde ik de introductie van een verandering framework waarbij aanpassingen een gestructureerd proces doorlopen, inclusief beleidsintegratie, organisatorische afstemming, procesaanpassing en softwarefacilitering.”

Navigeren door complexiteit: verworven inzichten

Om banken zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van succes, heeft Samir een aantal belangrijke inzichten gehad. Welke zijn dat? Hij somt ze voor ons op:

  • Start met “Why”: Een heldere visie en een concreet doel vormen de basis voor intrinsieke motivatie en de grondslag van een effectieve samenwerking. Organisaties met een overtuigende "Why" vinden het gemakkelijker om de strategie effectief te implementeren.
  • Gedeelde visie en belang: Wanneer belanghebbenden een gemeenschappelijke visie en belangen delen, bloeit samenwerking op, wat leidt tot coherente inspanningen voor een gemeenschappelijk doel.
  • Streven naar een adaptieve cultuur: Een organisatiecultuur die verandering omarmt in plaats van tegenwerkt, is essentieel. Het aanmoedigen van een cultuur van innovatie en continue verbetering drijft relevantie.
  • Transparantie en samenwerking: Een open en transparante communicatie cultuur is van onschatbare waarde bij verandering initiatieven. Samenwerking en de bereidheid om kennis te delen, dragen bij aan een soepele uitvoering van veranderingen.
  • Gestuurde aanpak: Verandering Initiatieven gedijen met een gestructureerde aanpak, waarbij rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsbevoegdheid duidelijk zijn gedefinieerd over afdelingen heen.
  • Omarm documentatie: Documentatie vormt de basis van process maturity, en draagt bij aan communicatie, inwerken van nieuwe en externe medewerkers en adviseurs die veel sneller up to speed zijn en daardoor sneller zelfstandig te werk kunnen. Het vinden van de juiste balans tussen documentatie en agile principes is cruciaal.
  • Datakwaliteit is essentieel: De kwaliteit van data heeft direct invloed op het succes van automatisering en betrouwbare besluitvorming. Betrouwbare gegevens zorgen voor de effectiviteit van automatiseringsoplossingen en de nauwkeurigheid van beslissingen.
  • Metrics voor weloverwogen keuzes: Begrijpen wanneer en hoe data te gebruiken is cruciaal. weloverwogen beslissingen komen voort uit een duidelijk begrip van de context en doelen achter op data gebaseerde keuzes.
  • Veranderingsinitiatieven met structuur: Het initiëren van IT-veranderingen met een gestructureerd proces, van de use case tot communicatie, afstemming, procesaanpassing en uiteindelijke implementatie, zorgt voor een soepele uitrol.
  • Vertrouwen, governance en samenwerking: Het opbouwen van vertrouwen tussen belanghebbenden is een cruciale factor voor het welslagen van veranderingsinspanningen. Een goed gedefinieerde governance-structuur zorgt voor duidelijkheid en bevoegdheid, waardoor beslissingen sneller kunnen worden genomen. Samenwerking tussen verschillende stakeholders, zowel intern als extern, is de sleutel tot het efficiënt beheren van complexiteit.”

Het volgende hoofdstuk

Samir is nu klaar voor een volgende stap bij een nieuwe klant. “Nu ben ik meer dan klaar voor nieuwe avonturen. Mijn ervaringen hebben mijn perspectief verfijnd, mijn vaardigheden vergroot en mijn toewijding aan effectief verandermanagement en strategie verdiept. Ik streef ernaar om de kloof te blijven overbruggen tussen complexe belanghebbende landschappen, regelgevende vereisten en strategische transformatie. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan een toekomst waarin bedrijven naadloos evolueren dankzij innovatie!” vertelt hij.

Is jouw organisatie nog op zoek naar een professional die je ondersteund door het voortdurende veranderende landschap? Neem dan contact met ons op en wij koppelen de juiste consultants aan jouw organisatie!

"Elke opdracht en organisatie brengt nieuwe inzichten. De opgedane kennis en ervaringen neem je mee in je volgende opdracht. De mogelijkheid om een opdrachtgever te kunnen helpen en mensen met resultaten blij te maken, levert heel veel energie op."

Marcus Drost

Senior Data Consultant

"Creativiteit en een verandering in denkwijze van medewerkers zijn cruciaal voor een succesvolle digitale transformatie. De technologie is slechts ondersteunend."

Nienke van der Wel

Business Consultant