SFDR: De plicht en noodzaak tot verstrekking van ESG-gerelateerde informatie en duurzaamheidskenmerken