• Hoogoorddreef 56L - 1101 BE Amsterdam - info@novisource.nl

Navigeren door het nieuwe pensioenlandschap

4 januari 2024

Navigeren door het nieuwe pensioenlandschap

Vergrijzing en de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de economie maken de noodzaak voor een nieuw pensioenstelsel dat zich continu kan blijven aanpassen. Mensen worden steeds ouder en de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden verandert. Ongeveer 15% van de beroepsbevolking is zelfstandig en de traditionele carrièrepaden zijn al lang niet meer vanzelfsprekend. De Wet Toekomst pensioenen speelt op deze veranderingen in. Het belangrijkste verschil binnen het nieuwe pensioenlandschap is dat werknemers nu een individueel pensioenvermogen opbouwen in plaats van een gegarandeerde jaarlijkse vaste uitkering. Ook is de uitkering vanaf nu afhankelijk van het beleggingsresultaat. Deze innovaties brengen naast vooruitgang ook de nodige uitdagingen en vraagstukken voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders met zich mee. Novisource is expert op het gebied van digitale transformatie en regulatory change en legt je in deze blog graag uit hoe jij kunt navigeren door het nieuwe pensioenlandschap.

Naadloze consultancy in een veranderende wereld 

Digitalisering heeft onze wereld in een stroomversnelling gebracht en bedrijven moeten zich snel aanpassen om relevant te blijven. Hierbij is de rol van Novisource met expertise in digital transformation, regulatory change en data management cruciaal. Met onze uitgebreide kennis en bewezen track records bieden we waardevolle begeleiding in het snel veranderende zakelijke klimaat. Door je aan te passen aan deze nieuwe wereld, kunnen organisaties een concurrentievoordeel behalen. Groeikansen die voorheen misschien ondenkbaar leken worden nu benut. 

financial-2860753_1280__1_.5120

Het nieuwe pensioenstelsel geeft de behoefte aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen weer.

Evoluerend pensioenstelsel: een kans voor verandering

Het nieuwe pensioenstelsel geeft de behoefte aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen weer. Het kabinet speelt in op de veranderende omgeving en biedt, in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, een nieuw pensioenakkoord aan. Dit akkoord omvat niet alleen wijzigingen in pensioenregelingen en AOW, maar er zijn ook fundamentele veranderingen in hoe pensioenfondsen opereren in opgenomen. Wij vatten de highlights van het nieuwe pensioenlandschap hieronder samen. 

  1. Persoonlijke transparantie
    Het nieuwe pensioenstelsel legt de nadruk op de pensioenpremie, waarbij pensioenfondsen geen vaste beloftes meer doen over pensioenbedragen in de toekomst. In plaats hiervan wordt de pensioenpremie belegd en wordt voor iedere deelnemer een individueel deel van het collectieve pensioenvermogen bijgehouden. Dit resulteert in een persoonlijke en transparante benadering waarbij direct inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel vermogen er voor iedereen is gereserveerd.
  2. Flexibele aanpassing
    Binnen het nieuwe pensioenstelsel is over- en onderpensioenopbouw verleden tijd. De pensioenpremie wordt voor iedere deelnemer namelijk rechtstreeks ingezet in het individuele vermogen. Deze nieuwe aanpak sluit goed aan op de wisselende dynamiek binnen de huidige arbeidsmarkt. Doordat de pensioenpremie voor alle leeftijden een gelijk percentage is, blijven de pensioenkosten stabieler en worden deze niet beïnvloed door de steeds ouder wordende ontvangers. 
  3. Risico gebaseerde investeringen
    Binnen het nieuwe pensioenstelsel kunnen uitvoerders de premies flexibeler beleggen, rekening houdend met de diverse leeftijdsgroepen. Dit houdt in dat jonge deelnemers meer risico kunnen nemen, terwijl oudere deelnemers behoefte hebben aan meer stabiliteit. Deze individuele risicobenadering zorgt voor een gepersonaliseerde aanpak en een meer gelijke opbouw van het pensioenvermogen.

Een toekomst vol mogelijkheden

In een periode van transitie is het van groot belang om een betrouwbare partner te hebben die jouw organisatie door het complexe landschap van regulatoire veranderingen, digitalisering en data management kan leiden. Met Novisource aan je zijde heb je toegang tot een bewezen bron van ervaring en expertise. Wij helpen je niet alleen om te navigeren, maar ook om te gedijen in deze transformerende omgeving.

Terwijl ons pensioenstelsel zich aanpast aan de moderne tijd, is het essentieel om bij te blijven met de veranderingen en deze te integreren in jouw bredere bedrijfsstrategie. Door de samenwerking met Novisource aan te gaan, kun je deze complexe verschuivingen met vertrouwen benaderen en een solide basis leggen voor een welvarende toekomst. Kies voor partnerschap, kies voor expertise en omarm de mogelijkheden die deze nieuwe tijd met zich meebrengt.

"Elke opdracht en organisatie brengt nieuwe inzichten. De opgedane kennis en ervaringen neem je mee in je volgende opdracht. De mogelijkheid om een opdrachtgever te kunnen helpen en mensen met resultaten blij te maken, levert heel veel energie op."

Marcus Drost

Senior Data Consultant

"Creativiteit en een verandering in denkwijze van medewerkers zijn cruciaal voor een succesvolle digitale transformatie. De technologie is slechts ondersteunend."

Nienke van der Wel

Business Consultant