• Hoogoorddreef 56L - 1101 BE Amsterdam - info@novisource.nl

Het beheer van klantgegevens in de bancaire sector: uitdagingen en best practices

4 januari 2024

Het beheer van klantgegevens in de bancaire sector: uitdagingen en best practices

Technologische vooruitgang heeft onze moderne samenleving van een ongekende stroom aan gegevens voorzien. De manier waarop we leven en zakendoen is drastisch veranderd en organisaties moeten steeds meer laten zien dat ze het vermogen hebben om mee te veranderen. Dit geldt in het bijzonder voor de bancaire sector, waarbinnen enorme hoeveelheden gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. De opkomst van cybercriminaliteit heeft de noodzaak tot het beschermen van de gegevens nog eens versterkt. Banken en financiële instellingen staan voor de uitdaging om deze enorme hoeveelheden gegevens over hun klanten te beheren en te gebruiken om gepersonaliseerde diensten aan te bieden, risico's te beoordelen en concurrentievoordeel te behalen. Veel organisaties worstelen met het samenbrengen van al deze informatie omdat het over zoveel verschillende systemen en processen is verdeeld. Om het ‘360 klantbeeld’ in kaart te brengen moet je namelijk weten welke data beschikbaar is, welke data vastgelegd mag worden en in welke processen deze data gebruikt wordt. Precies om deze reden delen wij in dit artikel de ‘best practices’ en zoomen we in op de belangen van effectief klantgegevensbeheer.

De importantie van adequaat beheer 

Het belang van effectief klantgegevensbeheer mag niet worden onderschat. Voor banken en financiële instellingen vormen deze gegevens de sleutel tot inzichten over klantgedrag, trends en behoeften. Zij kunnen op basis van deze gegevens op maat gemaakte financiële oplossingen aanbieden en het stelt ze in staat om gerichter in te spelen op wat de klant wil. 

Niet alleen de klanten hebben baat bij effectief gegevensbeheer, ook de organisatie zelf kan er voordelen uithalen. Striktere regelgeving en compliance-normen kunnen namelijk ook gunstig zijn voor organisaties in de bancaire sector. Het effectief beheren van gegevens stelt organisaties in staat om risico’s te identificeren tijdens bijvoorbeeld het verstrekken van een lening of tijdens het detecteren van frauduleuze activiteiten. Uiteindelijk zal het effectief beheren van data leiden tot kostenbesparing. Door middel van automatisering, worden de workflows vereenvoudigd en zullen de foutmarges teruggedrongen worden. 

De keerzijde van de medaille 

Naarmate de hoeveelheid klantgegevens toeneemt, wordt de uitdaging om al deze data te beheren ook steeds groter. Een van de kwesties die hierbij voorop staat is gegevensbescherming. Banken en financiële instellingen verzamelen en verwerken enorme hoeveelheden gevoelige klantgegevens, zoals persoonlijke identificatiegegevens, financiële transacties en nog veel meer. Een belangrijke uitdaging is om ervoor te zorgen dat al deze klantgegevens veilig bewaard en beschermd worden tegen cyberaanvallen en inbreuken. De opkomst van cybercriminaliteit en de geavanceerde hacktechnieken die we tegenwoordig kennen, hebben ervoor gezorgd dat de kans op misbruik van de gegevens is vergroot. Je kunt je voorstellen dat de gevolgen van een inbreuk op deze gegevens rampzalig zullen zijn, variërend van financiële verliezen en reputatieschade tot aan juridische repercussies.

Het is niet voor niets dat banken en financiële instellingen daarom moeten voldoen aan strikte wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Hieraan voldoen is essentieel, want er staan hoge boetes op het niet naleven hiervan. De nauwkeurigheid waarmee de klantgegevens opgeslagen worden is tevens van groot belang. Fouten of inconsistenties kunnen leiden tot verkeerde besluitvorming, problemen bij het identificeren van klanten en uiteindelijk het verlies van vertrouwen bij de klanten. Tot slot spelen toestemming en transparantie een grote rol binnen de bancaire sector. Klanten moeten op de juiste manier geïnformeerd worden over hoe hun gegevens verzameld en gebruikt worden. Hierbij hebben organisaties expliciete toestemming van klanten nodig, alvorens zij iets met de klantgegevens mogen doen.

45108.1920x1628

Fouten of inconsistenties kunnen leiden tot verkeerde besluitvorming, problemen bij het identificeren van klanten en uiteindelijk het verlies van vertrouwen bij de klanten.

Best practices

Om ervoor te zorgen dat banken de regels naleven en op de juiste manier met de gegevens omgaan, bestaan er best practices. Deze kunnen door banken en financiële instellingen gebruikt worden om de uitdagingen die klantgegevensbeheer met zich meebrengt aan te pakken. Hieronder vind je een aantal best practices: 

  • Beveiliging: Het veilig opslaan van de gegevens is een van de belangrijkste punten. Implementeer geavanceerde beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschrijven. Deze maatregelen omvatten het gebruik van sterke encryptie, firewalls, multi-factor authenticatie, en regelmatige beveiligingsaudits.
  • Data governance: Stel scherpe beleidslijnen op voor het beheer van de gegevens. Zorg ervoor dat intern iedereen op de hoogte is van de richtlijnen en train het personeel op het gebied van databeveiliging en privacy.
  • Gegevens minimalisatie: Verzamel uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de diensten die je aanbiedt. Minimaliseer de opslag van gevoelige informatie om de risico's van inbreuken en cyberaanvallen te verminderen. Voer periodieke audits uit om te evalueren en eventuele kwetsbaarheden of risico's te identificeren.
  • Transparantie: Communiceer helder en duidelijk met klanten over hoe hun gegevens verzameld en gebruikt worden. Het is hierbij belangrijk dat klanten op de hoogte zijn van hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming. 

Op weg naar een duurzaam bestaan

Het beheer van klantgegevens in de bancaire sector is een complexe taak die zorgvuldige aandacht en toewijding vereist. De uitdagingen van de beveiliging, naleving van regelgeving, datakwaliteit en gegevensintegratie komen continu terug en mogen niet worden onderschat. Door de implementatie van best practices, zoals beveiligingsmaatregelen en duidelijke data governance, kunnen organisaties binnen de bancaire sector hun gegevensbeheer versterken. Het is voor deze organisaties essentieel om continu alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en deze voortdurend te blijven updaten. Al met al is het zorgvuldig beheren van de klantgegevens niet alleen wettelijk verplicht, maar ook cruciaal om een duurzame toekomst te waarborgen. Door het op de juiste manier beheren van deze gegevens, het naleven van de regels en het inzetten van klantinzichten kunnen banken en financiële instellingen vertrouwde partners blijven in een steeds meer digitale bancaire wereld. 

"Elke opdracht en organisatie brengt nieuwe inzichten. De opgedane kennis en ervaringen neem je mee in je volgende opdracht. De mogelijkheid om een opdrachtgever te kunnen helpen en mensen met resultaten blij te maken, levert heel veel energie op."

Marcus Drost

Senior Data Consultant

"Creativiteit en een verandering in denkwijze van medewerkers zijn cruciaal voor een succesvolle digitale transformatie. De technologie is slechts ondersteunend."

Nienke van der Wel

Business Consultant