• Hoogoorddreef 56L - 1101 BE Amsterdam - info@novisource.nl

De AI Act: Europa's antwoord op AI-regulering in 2024

4 januari 2024

De AI Act: Europa's antwoord op AI-regulering in 2024

Het jaar 2024 zal een keerpunt markeren op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning in Europa. Na maandenlange discussies en debatten wordt de ‘AI Act’ (naar alle verwachting) aangenomen. Een baanbrekende Europese wet die het gebruik van AI, algoritmes en machine learning reguleert ter bescherming van de mens en de maatschappij. De nieuwe wet zal niet alleen invloed hebben op techbedrijven en ontwikkelaars, maar ook op burgers en organisaties die AI-systemen gebruiken. Hoewel het nog een aantal jaren zal duren voordat de wet volledig ingaat (naar verwachting zal iedereen die met AI werkt vanaf 2026 moeten voldoen aan de eisen) duikt Novisource nu alvast dieper in op de materie.

Het antwoord op de AI-revolutie

De AI Act is ontstaan uit de groeiende erkenning en kracht van kunstmatige intelligentie. Hoewel AI-systemen zich in een rap tempo ontwikkelen en steeds meer worden toegepast in ons dagelijks leven, zijn er ook veel zorgen. Hoe zit het namelijk met de ethiek en veiligheid van AI? Om antwoord te geven op deze vragen heeft Europa besloten een leidende rol te nemen in het reguleren van deze technologieën. De AI Act moet ervoor zorgen dat deze doelen bereikt zullen worden. Het primaire doel van de AI Act is ervoor te zorgen dat iedereen binnen de Europese Unie kan vertrouwen op AI-systemen die veilig, transparant, traceerbaar, niet-discriminerend en ecologisch verantwoord zijn, terwijl ze onder toezicht blijven van menselijke autoriteiten.

technology-7111795_1280.5120

Ook AI-ontwikkelaars, bedrijfseigenaren en gewone burgers gaan met de wet te maken krijgen.

De belangrijkste pijlers 

De AI Act omvat een serie belangrijke bepalingen en voorschriften om de impact van AI op de mens en de samenleving te beheersen. De EU stelt hoge boetes op in het vooruitzicht voor overtreders.  De maximale boete is 40 miljoen euro, of 7% van de totale wereldwijde jaaromzet voor het voorafgaande boekjaar van het bedrijf, als dat hoger is. We sommen de belangrijkste voorschriften voor je op:

  • Verboden AI-toepassingen: De wet verbiedt bepaalde toepassingen van AI, zoals gezichtsherkenning in openbare ruimtes. Dit wordt namelijk als te riskant beschouwd voor de persoonlijke privacy.
  • Hoog risico AI-systemen: AI-systemen die als hoog risico worden beschouwd, zoals medische AI en zelfrijdende auto's, zullen aan strengere regels worden onderworpen. Ontwikkelaars moeten voldoen aan strikte transparantie- en rapportagevereisten.
  • Data en privacy: De AI Act legt daarnaast de nadruk op gegevensbescherming en vereist dat AI-systemen worden ontworpen en gebruikt met inachtneming van de EU-privacywetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Toezicht en handhaving: Er zal een Europees agentschap worden opgericht om toezicht te houden op de naleving van de AI Act en om boetes op te leggen aan overtreders.

Tweejarige overgangsperiode

Nadat de AI Act is goedgekeurd, zal er een overgangsperiode van twee jaar plaatsvinden, voordat de wet volledig van kracht wordt. Gedurende deze periode kunnen bedrijven en organisaties zich voorbereiden en ervoor zorgen dat hun AI-systemen voldoen aan de nieuwe eisen. Niet alleen bedrijven gaan de gevolgen van deze nieuwe wet ondervinden. Ook AI-ontwikkelaars, bedrijfseigenaren en gewone burgers gaan ermee te maken krijgen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond deze wet en ervoor te zorgen dat je je aanpast aan de nieuwe regels en voorschriften.

Samen impact maken?

Novisource is gespecialiseerd in het doorvoeren van digitale transformaties en helpt bedrijven te innoveren. We gaan graag met je in gesprek om te onderzoeken hoe we jouw bedrijf klaar kunnen stomen voor de toekomst. De wet initieert namelijk niet alleen een kritische blik op de huidige situatie, maar biedt ook een kans om te innoveren. Wil je meer weten wat de AI Act voor jouw organisatie betekent? Neem contact met ons op. De specialisten van Novisource denken graag met je mee. Samen maken we jouw bedrijf futureproof en zorgen we dat AI een positieve kracht blijft in onze samenleving.

"Elke opdracht en organisatie brengt nieuwe inzichten. De opgedane kennis en ervaringen neem je mee in je volgende opdracht. De mogelijkheid om een opdrachtgever te kunnen helpen en mensen met resultaten blij te maken, levert heel veel energie op."

Marcus Drost

Senior Data Consultant

"Creativiteit en een verandering in denkwijze van medewerkers zijn cruciaal voor een succesvolle digitale transformatie. De technologie is slechts ondersteunend."

Nienke van der Wel

Business Consultant