Duurzaamheid als noodzakelijke kernwaarde voor bankieren

Schrijver: Novisource

De afgelopen jaren hebben er flink wat verschuivingen plaatsgevonden binnen de financiële sector. Banken hebben een andere rol binnen de samenleving gekregen en winstmaximalisatie is niet langer de enige prioriteit. De wereld verandert en de vraag naar groene bedrijfsvoering wordt steeds groter. De bewustwording neemt toe, evenals de druk vanuit de consumenten en regelgevers. Banken zijn begonnen met de omarming van duurzaamheid en zien ‘duurzaam bankieren’ steeds meer als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsmodel. Daarmee hebben banken ook een belangrijke rol bij de vergroening van bijvoorbeeld grote corporates waarmee zij samenwerken. 

Bij duurzaam bankieren wordt er expliciet aandacht besteed aan milieu en sociale gevolgen van investeringen en leningen. Van oudsher zijn banken instanties waar mensen hun geld veilig kunnen bewaren en leningen kunnen verstrekken, maar tegenwoordig zijn banken genoodzaakt hun positie ook te gebruiken om bewustwording te creëren. Duurzaamheid is niet langer een optionele toevoeging, maar een noodzakelijke kernwaarde. Het creëren van bewustwording richt zich ook op partijen waarmee banken samenwerken. Zo proberen banken hun positie steeds vaker in te zetten richting externen, zoals naar grote corporates die zij ondersteunen met kredieten of lease constructies. Banken zien deze grote corporates waarin zij investeren óók als klanten en proberen hen bewust te maken van de noodzaak om te veranderen naar duurzamere bedrijfsmodellen. Deels vanuit een risicoperspectief spelen banken een rol in het begeleiden van deze bedrijven in hun transitie naar groenere praktijken.

Een continu proces

Het is belangrijk op te merken dat duurzaamheid in bankieren een continu proces is en dat banken zich voortdurend moeten aanpassen om een positieve impact op de samenleving te behouden.

Het ontstaan van de geleidelijke verschuiving naar duurzaam bankieren heeft een aantal redenen:

  • Maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid: Banken zijn zich steeds bewuster geworden van hun rol in het ondersteunen van duurzame en ethische praktijken. Het besef dat bankactiviteiten een impact hebben op het milieu en de samenleving heeft geleid tot een grotere nadruk op verantwoord bankieren.

  • Wet- en regelgeving: Overheden en internationale organisaties hebben wetten en regels ingevoerd om duurzaamheid in de financiële sector te bevorderen. Dit omvat bijvoorbeeld regels voor rapportage en transparantie over duurzaamheidsprestaties. Wij hebben hier eerder al een blog over geschreven. Uiteindelijk worden assets tegen EU-taxonomie gehouden en wordt aan de hand daarvan bepaald hoe groen zij zijn. Dit resulteert in een oordeel over de investeringen van de bank.  

  • Risicobeheer: Duurzaamheid is nauw verbonden met risicobeheer. Banken die investeren in niet-duurzame activiteiten lopen het risico dat deze activiteiten in de toekomst minder rendabel worden door veranderende marktomstandigheden en regelgeving.

  • Consumenteneisen: Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar duurzame en verantwoorde opties in hun financiële keuzes. Ze willen banken die duurzame investeringen ondersteunen en milieuvriendelijk zijn.

  • Kansen voor duurzame investeringen: Duurzaam bankieren biedt kansen voor groei en innovatie. Banken kunnen nieuwe producten en diensten ontwikkelen die inspelen op de groeiende vraag naar duurzame investeringen.

Het is belangrijk op te merken dat duurzaamheid in bankieren een continu proces is en dat banken zich voortdurend moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden, regelgeving en klantbehoeften om een positieve impact op de samenleving te behouden.

Samen op weg naar verandering  Hoe zorg je ervoor dat al deze eisen van zowel de consument, technologie en de nieuwe wet- en regelgeving correct worden geïnterpreteerd? Novisource helpt je graag op weg. Neem vrijblijvend contact met ons op en laat jouw bedrijf voorop lopen in verandering!

Naar de bron

Marcus Drost

Senior Consultant

Business Analyse Data Modeling & Architecture

Elke opdracht en organisatie brengt nieuwe inzichten. De opgedane kennis en ervaringen neem je mee in je volgende opdracht. De mogelijkheid om een opdrachtgever te kunnen helpen en mensen met resultaten blij te maken, levert heel veel energie op.

Naar de Bron

Misschien is dit ook iets voor jou?

Ontdek meer

Artikel geschreven door: Novisource

NIBC - Digital Customer Experience

Lees meer

Artikel geschreven door: Novisource

Novisource helpt NIBC Vastgoed Hypotheek bij ontwikkeling online bankomgeving

Lees meer

Artikel geschreven door: Novisource

Implementatie van ING Merchant Services

Lees meer

Lees meer

Copyright 2023 Novisource